Nohy na váze

Kolik mám vážit

Odpovědět na otázku „Kolik bych měl/měla vážit?“ není jednoduché. Hmotnost je totiž individuální pro každého z nás. Můžeme se řídit obecnými doporučeními a na jejich základě určit orientační hmotnost pro každého jedince. Při výpočtu naší optimální váhy však musíme brát v potaz celou řadu faktorů. Některé z nich ji mohou i výrazně ovlivnit.

Obecné doporučení pro hmotnost v dospělosti

Jiné váhové rozmezí je ideální pro ženy a jiné pro muže. Obecně platí, že naši ideální hmotnost v dospělosti získáme tak, že od výšky v centimetrech odečteme číslo 100. Ženy si od tohoto výsledku mohou odečíst 10 % a muži naopak přičíst 10 %. Takto získáme orientační hodnoty, v nichž by se měla naše váha pohybovat.

Výpočet ideální hmotnosti podle BMI

S nalezením odpovědi na otázku „Kolik mám vážit?“ může pomoci běžně využívaný Index tělesné hmotnosti – Body Mass Index, známý též pod zkratkou BMI. Při jeho výpočtu se vychází z výšky a ze současné hmotnosti. Pokud své kilogramy vydělíte výškou v metrech na druhou, získáte BMI. Své unikátní číslo pak porovnáte s tabulkovými údaji a zjistíte, zda máte zdravou váhu, podváhu nebo naopak nadváhu.

Záleží na poměru tuku a svalové hmoty

Navzdory tomu, co tvrdí BMI, tak i při optimální hmotnosti můžete mít nadbytek tuku v těle, což negativně ovlivňuje vaše zdraví. Naopak lidé s vysokým BMI nutně nemusí být obézní. Pokud hodně cvičí, mohou mít velký objem svalové hmoty. Tuku v těle mají minimum a stejně mohou dle BMI mít nadváhu.

Mnohem přesnější výsledky o složení vašeho těla nabídnou různé speciální váhy a další zařízení, která jsou schopná provést kompletní analýzu vašeho těla. Ani ty však nejsou stoprocentně přesné.

K jakýmkoliv výsledkům byste proto měli přistupovat střízlivě a význam vážení brát spíše orientačně. Pokud máte zájem o podrobnější analýzu své hmotnosti, je určitě namístě obrátit se na profesionála, od kterého i v této oblasti získáte cenné rady.