Běžící anorektická žena

Refeeding po anorexii

Mentální anorexie se vyznačuje výrazným omezením příjmu potravy. Nemocný člověk téměř nejí a dostává se tak na kritickou podváhu, která je pro jeho zdraví i život velmi nebezpečná. Tělu chybí veškeré základní živiny a začíná chřadnout. Jakmile je anorexie překonána, je potřeba opět příjem potravin navýšit a dostat své tělo zpět do zdravé kondice. Tento refeeding ale má určitá pravidla. V případě jejich nedodržení může dokonce ohrozit křehké zdraví nemocného.

Co to je refeeding

Pro pojem refeeding se běžně používá synonymum realimentace neboli česky „znovuvykrmení“. Refeeding je nezbytný nejen po mentální anorexii, ale i po dalších onemocněních, při kterých dochází k hladovění. Podvýživa má totiž různé příčiny.

Refeeding je nutné provádět tak, aby odpovídal potřebám konkrétního organismu. Vždy záleží na stupni podvýživy, věku pacienta, případně i na dalších onemocněních. Jedná se o proces na měsíce nebo dokonce na roky.

Rizika refeeding syndromu

Náhlý přísun velkého množství živin po dlouhodobém hladovění může narušit metabolismus a poškodit zdraví. Jedná se o tzv. refeeding syndrom, který je pro většinu lidí neočekávaný. Dochází k rozvratu minerálového i vodního hospodářství organizmu a nedostatku živin. Jedním z projevů refeeding syndromu je například nedostatek fosforu, který vede k poruchám rytmu, ke svalovým křečím a v extrémních případech i k selhání srdce.

Dále se může objevit hypokalémie, což je výrazný deficit draslíku, který se opět spojuje s rizikem srdeční zástavy. Podobně nebezpečný je též nedostatek hořčíku nebo nedostatek různých vitamínů (zde je riziko především nedostatku vitamínu B1).

Kvůli zvýšenému uvolňování inzulinu se v ledvinách zpětně vstřebává sodík a voda. Spolu s nedostatkem bílkovin může dojít k převodnění a k úniku tekutiny z krevních cév do tkání. Následně hrozí srdeční selhání. Velmi nebezpečný je také rozvrat metabolismu glukózy, při kterém dochází k hyperglykémii.

Při refeedingu po anorexii si tak dejte pozor na poruchy srdečního rytmu, svalovou bolest, křeče, brnění končetin, zmatenost, chudokrevnost, průjmy nebo naopak na zácpu. Tyto symptomy mohou ukazovat na vážnější problém.

Jak správně postupovat při znovuvykrmování

Příjem kalorií při realimentaci má být zpočátku nízký a pohybuje se pouze mezi 1200 až 1500 kcal na den. Zvyšování se provádí velmi pozvolna až k hodnotě kolem 2900 kcal denně, při které se začíná hmotnost nemocného člověka teprve zvyšovat.

Výživový specialista by měl postupovat s ohledem na hodnotu bazálního metabolismu a také stanovit obsah tuků, svalů a vody. V jídelníčku je pak nezbytné zaměřit se na dostatečný příjem kvalitních bílkovin v podobě masa a mléčných výrobků. Důležitý je také příjem sacharidů a tuků. Žádná ze složek potravy by tak neměla být podceňována. Doporučuje se rovněž užívat 100 % doporučené denní dávky všech vitamínů, minerálů a stopových prvků.

Zdroje: Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK, Vím co jím