Porucha příjmu potravy štíhlá žena tlustý stín

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy patří k nejčastějším psychickým onemocněním. Týkají se především dospívajících dívek. Najdou se však i případy, kdy se s ní potýkají ženy ve zralém věku nebo muži. Jedná se o široký pojem, zahrnující mentální anorexii, bulimii, záchvatovité přejídání, bigorexii či ortorexii. Tato psychická onemocnění jsou velmi vážná a jejich léčba může trvat několik let, někdy dokonce celý život.

Příčiny poruch příjmu potravy

Příčiny poruch příjmu potravy se rozlišují na biologické, psychologické a sociologické. Obtíže s nimi spojené s jsou vždy dlouhodobého charakteru (obvykle trvají měsíce, roky nebo celý život) a kromě samotné postižené osoby trpí i lidé v jejím okolí. Častým předpokladem pro vznik poruchy příjmu potravy je snížená sebeúcta, následovaná nízkým sebevědomím.

K rozvoji onemocnění mohou vést jak složité životní události, tak i současný ideál krásy v podobě příliš hubených modelek, trpících podváhou. K poruchám rovněž přispívá prostředí, ve kterém se klade úzkostný či naopak nekritický důraz na příjem potravy, na fyzický výkon nebo na tělesné proporce.

Jaké má porucha příjmu potravy následky?

Všechny poruchy příjmu potravy jsou velmi vážné a rozhodně byste je neměli podceňovat. Postihují psychickou i fyzickou stránku člověka. Nemocného často trápí deprese, výčitky, nadměrná únava, ztráta zájmu o svět kolem sebe, podrážděná nálada či nesoustředěnost. Zároveň se obává ztloustnutí a při pohledu do zrcadla není se svou postavou stále spokojen.

Pokud jde o fyzické problémy, za zmínku stojí řídnutí kostí nebo zvýšená kazivost zubů vlivem nedostatečného příjmu vitamínů a minerálů, ztráta menstruace a následné problémy s plodností, dehydratace nebo nízký tlak. Pokud se včas nezasáhne, mohou poruchy příjmu potravy vést až k srdečnímu selhání.

Typy poruch příjmu potravy, s nimiž se můžete setkat

Nejčastější poruchou příjmu potravy je mentální anorexie, kdy nemocný člověk chce stále snižovat svou hmotnost a odmítá proto přijímat potravu. Jedná se o stav, kdy dieta získá nadvládu nad tělem. Toto psychické onemocnění je velmi časté a bohužel v mnoha případech končí smrtí.

Další častou nemocí je mentální bulimie, která se projevuje záchvaty přejídání, po nichž následuje zvracení. Jde o opakující se cyklus výčitek a depresí, kde se střídá období hladovění a přejídání.

Samotné záchvatovité přejídání je též psychickou poruchou, při které nemocný člověk rychle zkonzumuje nadměrné množství jídla. Poté ho trápí výčitky a jídlo se stává zdrojem strachu a úzkosti.

Méně známými jsou bigorexie, ortorexie, drunkorexie, syndrom nočního přejídání a nibbling, které do poruch spojených s příjmem potravy oficiálně zařazeny nejsou. Bigorexie popisuje stav, který se mnohdy spojuje s mentální anorexií či bulimií. Nemocný člověk je posedlý sportem a fyzickým posilováním svého těla. Potlačuje emoce a odsouvá důležité povinnosti. Ortorexie zahrnuje individuální diagnózy, které jsou charakteristické škodlivým zaměřením na zdravý životní styl. Drunkorexie (užívá se i pojmenování alkorexie) v sobě spojuje alkoholismus a anorexii či bulimii. Člověk se syndromem nočního přejídání není schopen usnout aniž by se před tím najedl, v noci se budí a dopřává si vysoce kalorická jídla. Nibbling neboli uždibování, znamená konzumování malých dávek potravin během dne mezi hlavními jídly. To má za následek zvýšený příjem energie a nárůst hmotnosti.

Jakákoliv porucha příjmu potravy je nebezpečná. Pokud na ni máte podeření u sebe či svých blízkých, zajděte se bezodkladně poradit se svým lékařem, případně výživovým poradcem. Neléčené poruchy příjmu potravy mohou být smrtelné.